dg alkmaar > home

Van harte welkom

De Doopsgezinde Gemeente Alkmaar is een open en onafhankelijke, christelijke geloofsgemeenschap. Iedereen is welkom. Verhalen uit de Bijbel vormen de inspiratie voor ons dagelijks leven. Er zijn diverse activiteiten en bijna iedere zondag is er een kerkdienst.

U bent van harte welkom bij onze zondagse diensten. Na afloop drinken we gezamenlijk koffie. Alles met in acht neming van de basis regels betreffende hygiene. 
Kijk voor activiteiten en gespreksgoepen onder: <Agenda & Activiteiten>.

   Diensten DGAlkmaar via internet
U kunt thuis, via deze website, ook meeluisteren en soms meekijken.
Voor een luisteropname klikt u op <LUISTER>
Als er ook beeld wordt uitgezonden klikt u op <KIJK>. 
De Liturgie vindt u onder <Liturgieën & Collectedoelen> 


Het Kerkelijk Bureau is open op:
Dinsdag- en vrijdagochtend van 09:30 - 12:00 uur.
De overige dagen alleen bereikbaar via tel: 072-512 38 64 en via de e-mail: info@doopsgezind-alkmaar.nl


Kijk voor ACTIVITEITEN
van de Doopsgezinde gemeente Alkmaar onder: <Agenda & Activiteiten> 

Locatie en contact: 
Koningsweg 14, 1811 LM Alkmaar.
e-mail: info@doopsgezind-alkmaar.nl
Parkeren:
zie Info & Contact >

Predikant: ds. Louise Pondman-de Wilde
Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag en donderdag.
072- 888 79 48;  louise.pondman.de.wilde@gmail.com

Voorzitter/Secretaris Klein Beraad:
Anneke Struijf
06 123 39 249;  anneke.struijf@gmail.com

Bankrekening DGAlkmaar:
NL06 ABNA 052 335 2700


Volgende dienst(en)

4 december 2022, 10:00 uur
Kerkdienst: 2e Advent
Voorganger: ds. Jaqueline Roelofs
Waar: Doopsgezinde Kerk, Koningsweg 12, Alkmaar
Bijzonderheden:
Deze dienst is te volgen via LUISTER en via KIJK
Collecte: Stichting EXODUS
NL68 INGB 0004 3244 14 t.n.v. Exodus
o.v.v. Exodus ALKMAAR
EXTRA Collecte: Voedselbank Alkmaar. NL06 RABO 0116 6090 79

Naar overzicht diensten >> 
 
 

Adventstijd 2022 DG Alkmaar. Iedere week wordt aan deze liturgische schikking iets toegevoegd. Het gaat over vrouwen die hun kracht tonen temidden van krachten die hen klein willen houden.
1e Advent: Batseba.

Zie voor verdere toelichting bij de schikking: Facebook DGAlkmaar, via de link onder aan deze pagine

      
Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Alkmaar
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
© 2022 Doopsgezind.nl