dg alkmaar > home

Van harte welkom

De Doopsgezinde Gemeente Alkmaar is een onafhankelijke, maatschappelijk betrokken, ondogmatische, christelijke geloofsgemeenschap. Wij gaan uit van onderling respect en vertrouwen en gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen. Samen zijn we op zoek naar de bron van ons geloof, ter inspiratie van ons dagelijks leven. Er worden diverse activiteiten georganiseerd. Iedereen is welkom. Elke zondag is er een kerkdienst, geleid door een predikant of een van de gemeenteleden.

Locatie en contact:

Doopsgezinde Kerk (of Vermaning), Koningsweg 12
1811 LM Alkmaar; Parkeren: zie Info & Contact > 

Het Kerkelijk Bureau is geopend op dinsdag, donderdag en vrijdag van 09:30 - 12:00 uur.

De vieringen in de kerk van Alkmaar
zijn inmiddels hervat. 
Wij hanteren daarbij een < Protocol.pdf  >op basis van de ADS/CIO en volgen daarop aansluitend het advies om v.a. 11 oktober tijdens de dienst een mondkapje te dragen.en volgt daarmee ook het advies om v.a. 11 oktober tijdens de dienst een mondkapje te dragen.
Voor kringen en andere activiteiten zal in onderling overleg worden gekeken waar de bijeenkomst kan plaatsvinden. Kijk op de agenda voor nadere info of vraag aan de contactpersoon. Zie agenda voor nadere details.

Kerkelijk Bureau, Koningsweg 14, 1811 LM Alkmaar
072-512 38 64;  info@doopsgezind-alkmaar.nl 

Predikant: ds. Louise Pondman-de Wilde
072- 888 79 48; louise.pondman.de.wilde@gmail.com

Secr Kerkenraad: Hilda Wouwenaar
072-512 60 36; wouwenaar1@live.nl


Volgende dienst(en)

25 oktober 2020, 10:00 uur
Kerkdienst
Voorganger: Br. Thijs van Hoogstraten
Waar: Doopsgezinde Kerk koningsweg 12 Alkmaar
Bijzonderheden:
Collectedoel: Voedselbank Alkmaar;  NL06  RABO 0116 6090 79 Opbrengst wordt aangevuld vanuit de Diaconie.

1 november 2020, 10:00 uur
Kerkdienst
Voorganger: Ds. Ineke Reinhold
Waar: Doopsgezinde Kerk koningsweg 12 Alkmaar
Bijzonderheden:
Collectedoel: Indonesiche Broederschappen; NL19 ABNA 0243 4938 86

8 november 2020, 10:00 uur
Voorganger: Ds. Louise Pondman
Waar: Doopsgezinde Kerk koningsweg 12 Alkmaar
Bijzonderheden:
Na afloop Vergadering Gemeente. Collectedoel: Vrijplaatsenfonds Dopersduin; NL89 RABO 0358 5008 50;  Opbrengst wordt aangevuld vanuit de Diaconie

Naar overzicht diensten >> 

Agenda

20-10-2020, 10:00 uur Kring Heiloo + Ontmoetingskring; olv Louise Pondman (Mennozaal)
26-10-2020, 14:15 uur Doopsgezind Kerkkoor. Repetities tot nader order afgelast. (Kerkzaal)
04-11-2020, 10:00 uur Kerkenraad vergadering (Kerkenkamer.)
08-11-2020, 11:30 uur GEMEENTEvergadering DGAlkmaar (Kerkenkamer.)

Naar alle activiteiten>>
 
 
     
Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Alkmaar
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2020 Doopsgezind.nl