dg alkmaar > home

Van harte welkom

De Doopsgezinde Gemeente Alkmaar is een onafhankelijke, maatschappelijk betrokken, ondogmatische, christelijke geloofsgemeenschap. Wij gaan uit van onderling respect en vertrouwen en gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen. Samen zijn we op zoek naar de bron van ons geloof, ter inspiratie van ons dagelijks leven. Er worden diverse activiteiten georganiseerd. Iedereen is welkom. Elke zondag is er een kerkdienst, geleid door een predikant of een van de gemeenteleden.

Locatie en contact: 
Koningsweg 14, 1811 LM Alkmaar.
Kerkelijk Bureau is tijdelijk gelsoten.
Mailberichten naar info@doopsgezind-alkmaar.nl worden beantwoord of doorgestuurd.

Parkeren: zie Info & Contact > 

Predikant: ds. Louise Pondman-de Wilde
Haar werkdagen zijn: maandag, dinsdag, woensdag en donderdag.
072- 888 79 48;  louise.pondman.de.wilde@gmail.com

Secr. Kerkenraad: Hilda Wouwenaar
072-512 60 36;  wouwenaar1@live.nl

De vieringen in de kerk zijn tijdelijk opgeschort ondanks het
 < Protocol.pdf > dat wij hanteren, gebaseerd op het advies van de ADS/CIO.
Van enkele voorgangers kan de uitgeschreven viering, indien u dat wenst, naar u worden opgestuurd.

Er wordt door de ADS regelmatig een internetviering opgenomen en uitgezonden.
Te bekijken op <YouTube Doopsgezind Nederland >. 

Kringen en andere activiteiten zijn ook tijdelijk opgeschort. Kijk op de agenda voor nadere info.


Volgende dienst(en)

29 november 2020, 10:00 uur
Eerste Advent, dienst in kerk vervalt.
Voorganger: Ds. Louise Pondman
Bijzonderheden:
Liturgie en uitgeschreven overdenking worden op verzoek naar u toegestuurd.
Collectedoel: Exodus Alkmaar; NL68 INGB 0004 3244 14; t.n.v. Exodus; ten bate van Exodus Alkmaar. Opbrengst wordt  aangevuld vanuit de Diaconie.

Naar overzicht diensten >> 

Agenda

02-12-2020, 10:00 uur Kerkenraad vergadering (Kerkenkamer.)
08-12-2020, 14:00 uur Kring Bergen/Schoorl (nog niet zeker) (locatie wordt gekozen in onderling overleg)
09-12-2020, 09:30 uur Waardse Leeskring (gaat door) (Vermaning Broek op Langedijk)
15-12-2020, 10:00 uur Onder voorbehoud: Kring Heiloo + Ontmoetingskring, olv Louise Pondman (Mennozaal)

Naar alle activiteiten>>
 
 
     
Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Alkmaar
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2020 Doopsgezind.nl