dg alkmaar > home

Van harte welkom

De Doopsgezinde Gemeente Alkmaar is een onafhankelijke, maatschappelijk betrokken, ondogmatische, christelijke geloofsgemeenschap. Wij gaan uit van onderling respect en vertrouwen en gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen. Samen zijn we op zoek naar de bron van ons geloof, ter inspiratie van ons dagelijks leven. Er worden diverse activiteiten georganiseerd. Iedereen is welkom. Elke zondag is er een kerkdienst, geleid door een predikant of een van de gemeenteleden.

Locatie en contact:

Doopsgezinde Kerk (of Vermaning), Koningsweg 12
1811 LM Alkmaar; Parkeren: zie Info & Contact > 

Het Kerkelijk Bureau is per 1 september weer open te weten  te weten op dinsdag, donderdag en vrijdag van 09:30 - 12:00 uur.

De vieringen in de kerk van Alkmaar
zijn inmiddels hervat. 
Wij hanteren daarbij een < Protocol.pdf  >op basis van de ADS/CIO.
Kringen en andere activiteiten starten zo mogelijk weer vanaf 1 september. Per kring zal in onderling overleg worden gekeken of, hoe en waar dit veilig kan. Kijk op de agenda voor nadere info of vraag aan de contactpersoon.
Het Kerkkoor start de repetities op maandag 5 okt met een Corona-proof experiment. Zie agenda voor nadere details.

Door de ADS zal er dit najaar regelmatig een viering worden opgenomen, steeds in een andere gemeente en te bekijken en te beluisteren via
 Youtube Doopsgezind Nederland > 

Tot eind oktober wordt er in Alkmaar na iedere dienst gecollecteerd voor het Corona-noodfonds van de Mennonite World Conference.
Klik voor meer info en online-doneren: 
< MWC responds to COVID-19 >  


Kerkelijk Bureau, Koningsweg 14, 1811 LM Alkmaar
072-512 38 64;  info@doopsgezind-alkmaar.nl 

Predikant: ds. Louise Pondman-de Wilde
072- 888 79 48; louise.pondman.de.wilde@gmail.com

Secr Kerkenraad: Hilda Wouwenaar
072-512 60 36; wouwenaar1@live.nl


Volgende dienst(en)

20 september 2020, 10:00 uur
Voorganger: Ds. Louise Pondman
Waar: Doopsgezinde Kerk koningsweg 12 Alkmaar
Bijzonderheden:
Introductie Jaarthema

27 september 2020, 10:00 uur
Kerkdienst
Voorganger: Ds. Bart Santema
Waar: Doopsgezinde Kerk koningsweg 12 Alkmaar

4 oktober 2020, 10:00 uur
Kerkdienst
Voorganger: Zr. Agnes Schlüter
Waar: Doopsgezinde Kerk koningsweg 12 Alkmaar

Naar overzicht diensten >> 

Agenda

22-09-2020, 10:00 uur Kring Heiloo, olv Louise Pondman (Weekje later dan normaal.Mennozaal)
24-09-2020, 19:00 uur 'Inspiratie Cafe' met 'pot-luck' buffet. (Mennozaal)
24-09-2020, 19:00 uur 'Inspiratie Cafe' met 'pot-luck' buffet. (Mennozaal)
28-09-2020, 09:30 uur Onderhouds Commissie (Kerkenkamer.)
05-10-2020, 14:15 uur Doopsgezind Kerkkoor. Repetitie in kleine groepjes met extra pauzes. (Kerkzaal)
06-10-2020, 10:00 uur Ontmoetingskring o.l.v. Louise Pondman. (Mennozaal)
06-10-2020, 13:30 uur Liturgie Commissie (Kerkenkamer)
07-10-2020, 10:00 uur Kerkenraad vergadering (Kerkenkamer.)

Naar alle activiteiten>>
 
 
     
  Meer informatie   Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Alkmaar
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2020 Doopsgezind.nl