dg alkmaar > home

Van harte welkom

De Doopsgezinde Gemeente Alkmaar is een onafhankelijke, maatschappelijk betrokken, ondogmatische, christelijke geloofsgemeenschap. Wij gaan uit van onderling respect en vertrouwen en gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen. Samen zijn we op zoek naar de bron van ons geloof, ter inspiratie van ons dagelijks leven. Er worden diverse activiteiten georganiseerd. Iedereen is welkom. Elke zondag is er een kerkdienst, geleid door een predikant of een van de gemeenteleden.

Locatie en contact:

Doopsgezinde Kerk (of Vermaning), Koningsweg 12
1811 LM Alkmaar; Parkeren: zie [Info & Contact] 

Het Kerkelijk Bureau is tot 1 september onbemand en gesloten in verband met het Corona-virus. Mailberichten worden beantwoord. Het antwoordapparaat van de telefoon wordt regelmatig beluisterd.
Wij hopen dat u begrip heeft voor deze maatregel.

Vanaf zondag 19 juli zijn de vieringen in Alkmaar herv
at. 
Wij hanteren daarbij een < Protocol.pdf  >op basis van de ADS/CIO.
Kringen en andere activiteiten starten in principe weer vanaf 1 september. Per kring zal in onderling overleg worden gekeken of, hoe en waar dit veilig kan." 

De ADS internet viering van zondag 9 augustus
is opgenomen in onze gemeente Alkmaar en
wordt geleid door Louise Pondman
                                     
Gedurende een week te bekijken en te beluisteren via
 Youtube Doopsgezind Nederland > 

Tot oktober wordt er na iedere dienst gecollecteerd voor het Corona-noodfonds van de Mennonite World Conference.
Klik voor meer info en online-doneren: 
< MWC responds to COVID-19 >  


Kerkelijk Bureau, Koningsweg 14, 1811 LM Alkmaar
072-512 38 64;  info@doopsgezind-alkmaar.nl 

Predikant: ds. Louise Pondman-de Wilde
072- 888 79 48; louise.pondman.de.wilde@gmail.com

Secr Kerkenraad: Hilda Wouwenaar
072-512 60 36; wouwenaar1@live.nl


Volgende dienst(en)

16 augustus 2020, 10:00 uur
Kerkdienst
Voorganger: Br. Jan Willem Pondman
Waar: Doopsgezinde Kerk koningsweg 12 Alkmaar

23 augustus 2020, 10:00 uur
Kerkdienst
Voorganger: Ds. Louise Pondman
Waar: Doopsgezinde Kerk koningsweg 12 Alkmaar

30 augustus 2020, 10:00 uur
Kerkdienst
Voorganger: Zr. Joke Bakker
Waar: Doopsgezinde Kerk koningsweg 12 Alkmaar

Naar overzicht diensten >> 

Agenda

17-08-2020, 11:00 uur Liturgie Commissie (Mennozaal)
17-08-2020, 14:15 uur Doopsgezind Kerkkoor. (Mennozaal)
31-08-2020, 14:00 uur DoReLu overleg predikanten (Kerkenkamer)
01-09-2020, 09:00 uur Ontmoetingskring o.l.v. Louise Pondman. (Mennozaal)
02-09-2020, 10:00 uur Kerkenraad vergadering (Kerkenkamer.)

Naar alle activiteiten>>
 
 
     
Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Alkmaar
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2020 Doopsgezind.nl