dg alkmaar > nieuws

Nieuws

Op Weg 2020 Nr 3. Pasen

Op Weg 2020 Nr 3. Pasen
    Lees meer >>


Kerkdiensten gaan tot 1 juni niet door. Bericht van voorganger Louise Pondman, ter bemoediging

 “Hoop is een licht in je hart dat vandaag moed geeft en morgen kracht

    Beste zusters en broeders,
Zo nu en dan overvalt mij het gevoel dat ik droom, zo onwerkelijk is het allemaal. Buiten schijnt de zon, maar het is opvallend rustig op straat. Het is zo stil dat je de vogels goed kunt horen zingen. Voor hen is het gewoon voorjaar aan het worden. Tijd om een nestje te bouwen en elkaar het hof te maken. 
Voor ons is het allemaal wat minder gewoon. Binnen blijven, afstand houden, zorgen dat je niemand ziek maakt en zelf niet ziek worden. In de supermarkt lijkt het soms net een ballet van mensen die met karretjes om elkaar heen dansen. Het is een hele kunst op in de smalle gangpaden tussen de schappen die anderhalve meter afstand te bewaren. We leven in uitzonderlijke tijden. Alles ligt stil, ook de kerkdiensten en dat is zo vlak voor Pasen een heel raar idee. Zeker omdat we nu al weten dat ook de Pinksterdienst niet door zal kunnen gaan. Het is voor ons allemaal een uitdaging om het gemeenteleven op een aangepaste manier vorm te geven. Gelukkig zijn er de moderne communicatiemiddelen die we normaal af en toe wel verfoeien, maar die ons nu helpen om met elkaar in contact te blijven. Geen overdenking van de kansel, dan maar een bemoedigend woord per mail én op facebook. 
Een van onze buren heeft op dit moment gekleurde vellen papier voor zijn raam gehangen met de tekst: “Hoop is een lichtje in je hart dat vandaag moed geeft en morgen kracht.”   
Hoop dat is iets wat wij vooral vast moeten houden, juist in deze tijd. Voor deze week staan op het Bijbelleesrooster van het Nederlands Bijbelgenootschap de teksten uit Exodus op het rooster over de tien plagen in Egypte. Dan dwalen bij het lezen je gedachten natuurlijk direct af naar onze eigen plaag. Bij ons geen kikkers, muggen en sprinkhanen, maar een virus dat ons belaagt. Het goede nieuws is dat ook deze plaag voorbij zal gaan. Misschien niet zo op stel en sprong als in het Bijbelverhaal, maar er komt een tijd dat wij op deze periode terug kijken en constateren dat het een ongewone tijd was, maar dat de meesten van ons het hebben overleefd en dat het leven daarna weer zijn gewone loop nam. Allemaal een ervaring rijker en hopelijk weer een beetje wijzer. Misschien zullen deze ervaringen onze kijk op het leven veranderen. Wat we voorheen heel belangrijk vonden hebben we misschien leren relativeren. Waar we vroeger geen aandacht voor hadden, daar hebben we nu misschien juist ons oog voor gekregen en ontdekten we onverwachte zaken om te koesteren. In ieder geval weten we weer hoe belangrijk andere mensen voor ons zijn en direct fysiek contact van mens tot mens. 
Om in de sfeer van het boek Exodus te blijven, we leven in woestijntijd. Een tijd van beproeving, een tijd van heel veel tijd voor dingen waar we anders te druk voor zijn. Een tijd van inkeer en bezinning voor wie daar voor open staat. Als gelovige mensen mogen wij er echter op vertrouwen dat de Eeuwige met ons mee zal gaan, zoals Hij ook met zijn volk op de tocht door de woestijn meeging. De Eeuwige met de Naam; IK ZAL ER ZIJN. 
Vrede en alle goeds,
Louise Pondman


ds. Louise A. Pondman - de Wilde,
louise.pondman.de.wilde@gmail.com
tel.: 072-8887948
Predikant Doopsgezinde Gemeente Alkmaar


Corona Bericht van Kerkenraad. Kerkdiensten gaan tot 1 juni niet door.

25 maart 2020

Beste zusters en broeders,                   
het is een vreemde, onheilspellende en moeilijke periode, waarin we nu leven.
Een klein virus, onzichtbaar, onmerkbaar, tenzij je erdoor getroffen wordt, zet de hele wereld op zijn kop. En niet alleen bij ons, van overal ter wereld komen steeds weer nieuwe berichten.
Het is duidelijk, dat er maatregelen getroffen moeten worden en dat we ons daaraan moeten houden, zo goed als we kunnen, ook al is het niet altijd leuk.
Het meest ingrijpend voor ons als Gemeente is wel de onmogelijkheid om samen te komen, onze diensten te vieren en elkaar te ontmoeten.
En helemaal in deze tijd, omdat daarmee de voorbereiding naar Pasen bijna volledig in het water gevallen is. Met de eerste maatregelen, die t/m 31 maart liepen, zag het er naar uit, dat we tenminste de zgn. Goede Week konden vieren, va. Palmpasen t/m Pasen, maar toen de maatregelen met een week verlengd werden kon dat ook niet meer.
En na nog weer een verlenging van de beperkingen, nu zelfs tot 1 juni, is duidelijk, dat ook Pinksteren slachtoffer wordt van meneer Corona. En misschien is het einde ook dan nog niet in zicht.
Een moeilijke tijd, voor ons allemaal, maar in het bijzonder voor onze oudste leden, die we helaas ook niet meer kunnen bezoeken, om geen risico te vormen. En dat, terwijl er in een tijd als deze nog meer behoefte aan is dan anders.
Maar contact houden kan wel. De post werkt nog, dus een kaartje kan altijd. En wie weet, gaan we wel weer echte brieven schrijven. Een telefoontje kan natuurlijk ook, een mailtje, een app-je, voor zover ze daarmee vertrouwd zijn.
Ook proberen we zoveel mogelijk de diensten te mailen, want ds. Pondman heeft hierop heel wat positieve reacties gekregen. En we kijken naar wat er mogelijk is, misschien in regioverband, om diensten op te nemen en door te sturen. Veel is nog onduidelijk, maar we kijken naar de mogelijkheden.
Wat wel 100% duidelijk is: de geplande Gemeentevergadering op 3 mei gaat in ieder geval niet door. Uiteraard gaan we op zoek naar een nieuwe datum, maar gezien de onzekerheden is daar nu nog niet veel over te zeggen.

En wie weet, heeft het thuisblijven ook positieve kanten. 
Gaat u kasten opruimen? Misschien komt u een mooi gedicht tegen, een spreuk of een verhaal, dat u met ons wilt delen. Krijgt u misschien daardoor zelf literaire kriebels en zet u een verhaal, gedachte of gedicht op papier? Zet het op de mail, stuur het naar anneke.struijf@gmail.com  en zij zorgt dan wel, dat het in de Gemeente rondgaat. En misschien kunnen we zelf een kopie maken voor de leden in onze wijk.
Op deze manieren kunnen we laten zien, dat we er voor elkaar zijn. Dat we aan elkaar denken en naar elkaar omkijken. Want dat is altijd, maar nu in het bijzonder, extra belangrijk.
Houdt u in ieder geval onze website https://www.doopsgezind-alkmaar.nl/ en
facebookpagina https://www.facebook.com/dgalkmaar in de gaten. Daar vindt u steeds actuele informatie. Onze facebookpagina is een openbare pagina waar u ook zonder facebook account op kunt kijken. Dat is natuurlijk ook iets om rekening mee te houden als u ergens op reageert (dan heeft u wel een account nodig), de hele wereld kan meelezen.
Een hartelijke en warme groet van
Hilda Wouwenaar
voorzitter a.i. 


Nieuwsbrief nr 6 | maart 2020

Nieuwsbrief nr 6 | maart 2020
Via de digitale nieuwsbrief Doopsgezind NU blijft u op de hoogte van nieuws, activiteiten en ontwikkelingen binnen de doopsgezinde geloofsgemeenschap, zowel landelijk als regionaal. Daarnaast is er ruimte voor berichtgeving uit de oecumene. Doopsgezind NU verschijnt twee keer per maand en wordt uitgegeven door de Algemene Doopsgezinde Sociëteit. Lees meer >>


Corona Bericht van voorganger Louise Pondman. Kerkdiensten gaan t.m. 5 april niet door.

 “Verzet tegen het lijden zonder overgave leidt tot verbittering.
Overgave aan het lijden zonder verzet leidt tot berusting”
(Dietrich Bonhoeffer).


Beste zusters en broeders,
Prediker zei het al: “Voor alles wat gebeurt is er een uur, een tijd voor alles wat er is onder de hemel.” En dan volgt hij met een lange opsomming van afwisselend positieve, opbouwende activiteiten en negatieve, afbrekende zaken. Voor ons is het nu een tijd om ons zorgen te maken, maar niet om in paniek te raken. Een tijd om te luisteren naar deskundigen en de juiste beslissingen te nemen, ook al doen die soms pijn. Een tijd om in weerwil van alle fysieke beperkingen die ons worden opgelegd naar elkaar om te blijven zien. Zo wil ik ook graag voor u beschikbaar blijven als u behoefte heeft aan een luisterend oor. Huisbezoeken zijn op dit moment even niet zo’n goed idee, maar per mail en telefoon blijf ik bereikbaar (zie onderaan dit bericht). Natuurlijk mag u ook contact met mij opnemen als u denkt dat het goed is als ik even aandacht besteed aan iemand anders.
Ik vond de bovenstaande tekst van Bonhoeffer in een boekje met teksten voor elke dag. Ik vind hem wel bij onze huidige situatie passen. Sommigen van ons lijden misschien al fysiek aan het coronavirus en in hun lichaam wordt een ware oorlog gevoerd om de ziekte onder controle te krijgen. Voor de meesten van ons geldt echter dat wij vooral lijden onder de angst voor het virus en onder de beperkende maatregelen die wij krijgen opgelegd. Als we ons daar niet aan over willen geven dan raken we al snel verbitterd. Overgave aan het lijden zonder verzet leidt tot berusting, maar kan ons ook apathisch maken. Ik denk dat voor ons op dit moment de uitdaging ligt te wachten om zoals zo vaak de gulden middenweg te proberen te vinden en op creatieve wijze binnen de grenzen van wat mogelijk is te blijven doen wat we moeten, willen en kunnen doen. Samen komen wij deze tijd dan zo goed mogelijk door.
Op het advies van de ADS zijn tot 6 april alle activiteiten in onze gemeente afgelast en gaat ons gebouw ‘op slot’ voor wie daar niet dringend noodzakelijk moet zijn. Dus geen kerkdiensten, geen kringen, groepen en vergaderingen of gaan koffie drinken op het bureau. De bureaudiensten worden voorlopig beperkt tot het af en toe afluisteren van het antwoordapparaat en het lezen en verwerken van de mail. Geen fijne maatregelen om te moeten nemen, maar wel noodzakelijk om ons zelf en elkaar zo veel mogelijk te beschermen tegen het coronavirus en de zorg in Nederland niet zwaarder te belasten dan strikt noodzakelijk is. Tegelijk is het voor ons allemaal een uitdaging om er voor te zorgen dat er niemand vereenzaamt.  Vrede en alle goeds,  Louise

ds. Louise A. Pondman - de Wilde,
louise.pondman.de.wilde@gmail.com
tel.: 072-8887948
Predikant Doopsgezinde Gemeente Alkmaar


De kerkdiensten van de Doopsgezinde Gemeente Alkmaar gaan t.m. 31 maart niet door.
Dit is besloten om verspreiding van Corona-Virus in te perken. Houdt e-mail, Facebook en website in de gaten voor nader bericht.


Nieuwsbrief SPECIAL| Coronavirus

Nieuwsbrief SPECIAL| Coronavirus
Lees meer >>


Nieuwsbrief nr 5 | maart 2020

Nieuwsbrief nr 5 | maart 2020
Via de digitale nieuwsbrief Doopsgezind NU blijft u op de hoogte van nieuws, activiteiten en ontwikkelingen binnen de doopsgezinde geloofsgemeenschap, zowel landelijk als regionaal. Daarnaast is er ruimte voor berichtgeving uit de oecumene. Doopsgezind NU verschijnt twee keer per maand en wordt uitgegeven door de Algemene Doopsgezinde Sociëteit. Lees meer >>


123456
 
Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Alkmaar
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2020 Doopsgezind.nl