dg alkmaar > wie zijn wij ?

Wie zijn wij ?

 
 

Wij zijn een onafhankelijke, gastvrije, ondogmatische Christelijke geloofsgemeenschap waar mensen met hun vragen en ervaringen over geloof en leven samenkomen. Wij luisteren naar de verhalen uit de Bijbel en naar elkaar, zonder elkaar te willen veroordelen. Wij zijn eigentijds, kritisch en maatschappelijk betrokken.

Geloven is voor ons een voortdurend proces, waarin wij elkaar kunnen inspireren en bemoedigen. Respect voor elkaars opvattingen, achtergrond, geslacht of seksuele geaardheid vinden wij heel belangrijk. Doopsgezinden zijn vijf eeuwen geleden, ten tijde van de Reformatie ontstaan als een radicale beweging, die stond voor de volwassendoop in plaats van de kinderdoop en die het gebruik van geweld afwees.

Interesse of meedoen? 

Kijk voor kerkdiensten en activiteiten onder: [Agenda] en [Wat doen wij ?]

Of blader door het Gemeenteblad ['Op Weg']. 

Inspiratiebronnen

Doopsgezinden laten zich inspireren door de Bijbel, waarin verhalen te vinden zijn van mensen die hun ervaringen met God verwoorden. Andere inspratiebronnen wijzen wij niet af. Iedere zondag is er een kerkdienst, geleid door een predikant of een van de gemeenteleden. In de gemeente zoeken we samen naar de betekenis van de oude verhalen in óns leven in déze tijd. Ook wijzelf kunnen een levende bron van inspiratie zijn voor anderen. Wij willen laten zien dat we ons mede verantwoordelijk voelen voor het welzijn van mensen en de aarde waarop we leven. Wij wijzen de kinderdoop af. We laten ons dopen als we daartoe bereid zijn. We kennen geen vaste geloofsbelijdenis maar geven iedereen de ruimte om daar zelf woorden voor te vinden. 

Ruimte voor verschillen
Er is in de doopsgezinde gemeente Alkmaar ruimte voor verschillen. Dit geldt zowel binnen de eigen gemeente als voor onze samenwerking met anderen. Alle activiteiten staan open voor iedereen. Jaarlijks organiseren wij in de aanloop naar Pasen, samen met de Lutherse en Remonstrantse gemeenten in Alkmaar, drie filmmiddagen. En op de tweede zondag in oktober vieren wij gezamenlijk een oogstdienst. Ook met andere kerken en religieuze richtingen in Alkmaar hebben wij regelmatig contact. Als lid van de Alkmaarse Raad van Kerken zijn wij nauw betrokken wij de oecumene in Alkmaar.

Een aantal maal per jaar is er een gemeenschappelijke bijeenkomst met doopsgezinde gemeenten uit de kop van Noord-Holland, in het Broederschapshuis Dopers duin in Schoorl. Op landelijk niveau zijn wij lid van de Algemene Doopsgezinde Societeit. Zie verder onder [Links]

Jeugd en Jongeren.  De gemeente heeft een kleine jeugdgroep. Maar ook regionaal en landelijk worden voor jeugd en jongeren veel activiteiten georganiseerd. Er zijn Kinder- en Tienerconferenties, meestal in een van de Broederschapshuizen [Links]. In de vakanties kun je je opgeven voor een kampweek (AKC), of je reist met jongeren naar een buitenlandse conferentie. Altijd worden er actuele thema's besproken die je aan het denken zetten over je leven in deze maatschappij, maar het gaat ook om het plezier dat je beleeft en de ontmoeting met andere leeftijdgenoten. Kijk voor meer informatie op de [Links] van de Algemene Doopsgezinde Societeit (ADS) of informeer bij de predikant: louise.pondman.de.wilde@gmail.com

Wilt u persoonlijk kennismaken? Aarzel niet om contact op te nemen met de predikant. Zie: [Info & Contact]. Onze gemeente biedt de gelegenheid om Vriend van de gemeente te worden. Hiermee toont u uw betrokkenheid. Om volledig deel uit te maken van onze gemeente, kunt u dooplid worden.

  Meer informatie   Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Alkmaar
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2019 Doopsgezind.nl