> wie zijn wij? wat doen wij? > geschiedenis dgalkmaar

Geschiedenis dgalkmaar

Deze pagina is nog in bewerking. Voor suggesties of opmerkingen svp contact opnemen met: webmaster@doopsgezind-alkmaar.nl

 

De doopsgezinden zijn vijf eeuwen geleden, ten tijde van de Reformatie ontstaan als een radicale beweging, die stond voor de volwassendoop in plaats van de kinderdoop en die het gebruik van geweld afwees. Lange tijd zijn de aanhangers ervan als ketters vervolgd. In Alkmaar waren rond 1531 al mensen met doperse sympathieën. 

 

Hans de Ries

Hans de RiesHans de Ries is van grote invloed geweest op de ontwikkeling van de Doopsgezinde gemeente in Alkmaar. Hij wordt geboren in Antwerpen in 1553. Hij komt als rooms-katholiek in contact met de Vlaamse dopers, die streng in de leer zijn. Horende van de Waterlandse dopers, die rekkelijker in de leer zijn, begeeft hij zich naar De Rijp, waar hij door Simon Michiels wordt gedoopt en tot leraar aangesteld. Hij reist jarenlang door het land en vestigt zich in 1598 als leraar in Alkmaar. De uitspraak van hem dat "alle mensen, in wie de gezindheid van Christus leeft, leden van de Gemeente zijn" laat een sfeer van verdraagzaamheid zien. In die tijd is er namelijk sprake van een diepe kloof tussen de strenge Friese dopers en de ruimer denkende vredelievende Waterlandse dopers, die zich als eersten 'doopsgezinden' noemen.
Hans de Ries ziet kans zijn Doopsgezinde Gemeente van Alkmaar sterk en invloedrijk te maken. Hij is een zeer begaafd mens en zijn tijd ver vooruit. Hij is een bezielend prediker, die preekt met zoveel warmte en overtuiging, dat ook velen buiten de doopsgezinden zich verdringen om naar hem te luisteren. Hans de Ries is als geliefd stadsburger, in 1638 begraven in de Grote Kerk van Alkmaar.

Als eerbetoon aan Hans de Ries wordt in 1965 het kerkinterieur van de doopsgezinde gemeente Alkmaar verfraaid met een gebrandschilderd glas in lood raam. 

 
Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Alkmaar
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
© 2021 Doopsgezind.nl