> wie zijn wij? wat doen wij? > doopsgezinden

Doopsgezinden

Deze pagina is nog in bewerking. Voor suggesties of opmerkingen svp contact opnemen met:†webmaster@doopsgezind-alkmaar.nl


Menno Simons

Menno SimonsMenno Simons geboren in 1496 in het Friese dorp Witmarsum. Zijn naam is aan de doopsgezinden verbonden omdat hij aan het begin van de Reformatie in Nederland, een duidelijke richting heeft gegeven aan de doperse beweging in Nederland. In Menno's jeugd wordt†Friesland geteisterd door politieke troebelen, ziekten en overstromingen. De vrees voor het dreigende einde van de wereld gaat vergezeld met de hoop op de komst van een 'Nieuw Jeruzalem' en een zuivering van kerk en wereld.†Na een priesteropleiding wordt hij eind 1532 tot pastoor benoemd in zijn geboortedorp Pingjum. In de daarop volgende jaren raakt de hervorming in de Nederlanden in een stroomversnelling. Menno belandt in een gewetensconflict door de sympathie met de oprechte, vroomheid van de dopers die hij uit zijn naaste omgeving kent. Door zijn eigen 'evangelische' prediking leidt hij ongemerkt ook zijn Rooms Katholieke parochianen tot hervormingsgezindheid.†Op 12 januari 1536 geeft hij zijn pastoorsambt op en sluit zich - middels herdoop - aan†bij de doperse beweging.†Menno Simons is fel tegen gebruik van geweld en roept op tot nadrukkelijke navolging van Christus. Hij is van 1537 tot zijn dood in 1561 een van de belangrijkste leiders van de doperse reformatie, die met name in de kuststreken van Duinkerken tot Dantzig talrijke aanhang heeft. Vanuit Oldersum in Oost-Friesland, waar hij bescherming geniet, maakt hij vele reizen naar Friesland en Noord-Holland. Door zijn talrijke geschriften en zijn leiderschap heeft hij inhoud en vorm gegeven aan een geloofsgemeenschap, waarvan een deel zich 'Mennonieten' noemt†(naar hun voormalige leider)†en die door vervolging, emigratie en zending in de loop der eeuwen over de hele wereld is uitgezwermd. Eind 19e eeuw is†in†Witmarsum,†ter nagedachtenis aan deze belangrijke doperse leider, een monument opgericht.


 
Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Alkmaar
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
© 2021 Doopsgezind.nl